万维百科

海西蒙古族藏族自治州

海西蒙古族藏族自治州
夜雨涤尘 - panoramio.jpg
州首府德令哈市夜景
ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠥᠪᠡᠳ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
简称 海西州
Location of Haixi Prefecture within Qinghai (China).png
海西蒙古族藏族自治州在青海省的地理位置
概览
国家  中华人民共和国
青海省
行政区类型 自治州
行政区划代码 632800
下级行政区 3个县级市、3个
成立日期 1954年1月25日
州委书记 文国栋
人大常委会主任 元宁
州长 孟海蒙古族
政协主席 李科加(藏族
政府驻地 德令哈市
毗邻 海北州海南州果洛州玉树州那曲市巴音郭楞州酒泉市张掖市
地理
经纬度 37°22′37″N 97°22′08″E / 37.377°N 97.369°E / 37.377; 97.369坐标37°22′37″N 97°22′08″E / 37.377°N 97.369°E / 37.377; 97.369
总面积 300,854 km²
- 占青海省比例 43.19 %
- 排名 全省第1位
最高海拔 各拉丹冬峰,6,621 m
气候类型 大陆性高原气候
人口
总人口(2015) 51.52 万人
- 占青海省比例 8.65 %
- 排名 全省第3位
- 城镇人口(2015) 36.15 万人
人口密度 1.7 人/km²
官方语言 汉语蒙古语藏语
经济
GDP(2015) 439.85亿 元(本币
70.62亿 美元汇率
- 占青海省比例 18.64 %
- 排名 全省第2位
人均GDP 86,713 元
13,922 美元(汇率)
- 排名 全省第1位
其他
时区 UTC+8
电话区号 +86 (0)977
车辆号牌 青H
网站:海西州人民政府网
本表面积、人口、经济数据参考《青海统计年鉴-2016》

海西蒙古族藏族自治州蒙古语ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠥᠪᠡᠳ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
藏文མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་藏语拼音Conub Sogrig Poirig Ranggyong Kü威利mtsho-nub sog-rigs bod-rigs rang-skyong-khul),简称海西州,是中华人民共和国青海省下辖的自治州,位于青海省西部,因地处青海湖以西而得名。全州总面积30.09万平方公里,人口51.52万,汉族人口比例约66.01%,回族人口比例约13.45%,蒙古族藏族人口比例分别5.53%和10.93%。

历史

汉平帝元始四年(4年),王莽置西海郡,今海西东部属之。唐龙朔三年(663年),吐蕃王国灭吐谷浑据有其地,今海西州曾隶吐蕃腊城节度使。明初,今海西为安定、阿瑞、曲先、罕东四卫地,由西宁卫兼管。

民国19年(1930年),改都兰理事为都兰县,辖今海西州全境,上隶青海省。

1954年1月25日改建为“海西蒙藏哈萨克族自治区”,1955年12月12日更名为“海西蒙藏哈萨克族自治州”。1963年改称海西蒙古族藏族哈萨克族自治州。1984年,辖区内的哈萨克族被迁往新疆,1985年5月21日定名为“海西蒙古族藏族自治州”。

地理

海西州境域主要由昆仑山、阿尔金山、祁连山环抱的柴达木盆地和唐古拉山北麓高原两部分组成,主体是柴达木盆地,平均海拔3000米。柴达木盆地从边缘至中心依次为高山、丘陵、戈壁、平原、湖沼5个地貌类型,呈环带状分布,西北高东南低,盆地南部多咸水湖、盐土沼泽,有大面积的新月形沙丘和沙丘链分布;盆地北部断续分布着赛什腾山、绿梁山、锡铁山、牦牛山等山脉,将盆地北部分割成花海子、马海、大柴旦、小柴旦、德令哈、希里沟等小型山间盆地和谷地。州境南缘的唐古拉地区海拔多在4500米以上。

海西走廊

海西走廊因位于中国青海湖以西而得名,在祁连山昆仑山之间,横穿中国青海省柴达木盆地,东起青海省西宁市经青海省茫崖地区与南疆的若羌地区相接,是连接中国内地与中国南疆地区的重要通道之一,也是古丝绸之路的重要路线之一,因此与著名的河西走廊齐名,构成中国内地连接西部新疆,乃至中亚西亚欧洲诸国的重要陆路咽喉要道。

政治

现任领导

海西蒙古族藏族自治州四大机构现任领导人
机构 Danghui.svg
***海西蒙古族藏族自治州委员会
书记
中华人民共和国国徽
海西蒙古族藏族自治州人民代表大会
常务委员会
主任
中华人民共和国国徽
海西蒙古族藏族自治州人民政府

州长
Charter of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) logo.svg
中国人民政治协商会议海西蒙古族藏族自治州委员会
主席
姓名 文国栋[1] 元宁[2] 孟海[3] 李科加[4]
民族 汉族 汉族 蒙古族 藏族
籍贯 青海省湟中县 天津市 青海省德令哈市 青海省天峻县
出生日期 1969年8月(50岁) 1962年2月(57岁) 1971年11月(47岁) 1966年7月(53岁)
就任日期 2015年7月 2016年10月 2016年10月 2016年10月

行政区划

下辖3个县级市、3个、1个行政委员会

海西蒙古族藏族自治州行政区划图
区划代码[5] 区划名称
蒙古文
藏文
汉语拼音
拉丁转写
威利转写
面积[6]
(平方公里)
政府驻地 邮政编码 行政区划[7]
街道 社区 行政村
632800 海西蒙古族藏族自治州
ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠥᠪᠡᠳ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠵᠧᠦ

མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།
Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
Haisi-yin mongγol töbed
ündüsüten-ü öbertegen ǰasaqu ǰëü

mtsho nub sog rigs
bod rigs rang skyong khul
300,854.48 德令哈市 817000 8 21 14 82 304
632801 格尔木市
ᠭᠣᠣᠯᠮᠣᠳ
ᠬᠣᠲᠠ

ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར།
Gé'ěrmù Shì
Γool modu qota
na gor mo grong khyer
119,173.50[注 1] 昆仑路街道 816000 5 2 2 28 41
632802 德令哈市
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠬᠣᠲᠠ

གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།
Délìnghā Shì
Delekei qota
gter len kha grong khyer
27,765.20 河西街道 817000 3 3 1 18 51
632803 茫崖市
ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠣᠲᠠ

མང་ནེ་གྲོང་ཁྱེར།
Mángyá Shì
Mangnai-yin qota
mang ne grong khyer
49,889.94 花土沟镇 816400 3 18 3
632821 乌兰县
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠰᠢᠶᠠᠨ

དབུས་ལམ་རྫོང་།
Wūlán Xiàn
Ulaγan siyan
dbus lam rdzong
12,249.76 希里沟镇 817100 4 6 38
632822 都兰县
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠰᠢᠶᠠᠨ

ཏུའུ་ལན་རྫོང་།
Dūlán Xiàn
Dulaγan siyan
tu'u lan rdzong
45,264.61 察汗乌苏镇 816100 4 4 7 107
632823 天峻县
ᠲᠢᠶᠡᠨ
ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ
ᠰᠢᠶᠠᠨ

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་།
Tiānjùn Xiàn
Tiyen ǰiyün siyan
them chen rdzong
25,612.63 新源镇 817200 3 7 2 62
632857 大柴旦行政委员会
ᠶᠡᠬᠡ
ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠦᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠦ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ

ཚྭ་འདམ་ཆེ་བའི་
སྲིད་འཛིན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།
Dàcháidàn Xíngzhèng Wěiyuánhuì
Yeke čayidam-un
ǰasaγ ǰaqiraγan-ü ǰöblel

tshwa 'dam che ba'i
srid 'dzin u yon lhan khang
20,898.85 柴旦镇 816200 2 3 2
注:大柴旦行政委员会为海西蒙古族藏族自治州设立的县级行政管理区,并非民政部正式行政区划;其辖区名义上属于德令哈市;不过2014年和2015年统计局单列这个行政区并给予代码。

人口

海西蒙古族藏族自治州各市(县)人口数据
区划名称 常住人口[8](2010年11月) 户籍人口[9]
(2010年末)
总计 比重
(%)
每平方公里
人口密度
海西蒙古族藏族自治州 489338 100 1.49 390743
格尔木市 215214 43.98 1.76 123137
德令哈市 125306 25.61 1.05 73331
乌兰县 38272 7.82 2.95 101913
都兰县 76623 15.66 1.58 71633
天峻县 33923 6.93 1.33 20729
注:德令哈市的常住人口数据中包含冷湖行政区2434人、大柴旦行政区13671人、茫崖三个行政区31017人。

根据2010年第六次全国人口普查,全州常住人口为489338人[10]。同第五次全国人口普查相比,十年共增加了120202人,增长32.56%。年平均增长率为2.86%。其中,男性人口为272372人,占55.66%;女性人口为216966人,占44.34%。总人口性别比(以女性为100)为125.54。0-14岁的人口为87665人,占17.92%;15-64岁的人口为385015人,占78.68%;65岁及以上的人口为16658人,占3.4%。

民族

常住人口中,汉族人口为322996人,占66.01%;各少数民族人口为166342人,占33.99%。其中:蒙古族27043人,占5.53%;藏族53498人,占10.93%;回族65828人,占13.45%;土族9953人,占2.03%;撒拉族4665人,占0.95%;其他少数民族5355人,占1.1%。

海西蒙古族藏族自治州民族构成(2010年11月)[11]
民族名称 汉族 回族 藏族 蒙古族 土族 撒拉族 东乡族 满族 哈萨克族 土家族 其他民族
人口数 322997 65828 53498 27043 9952 4665 2734 684 525 346 1066
占总人口比例(%) 66.01 13.45 10.93 5.53 2.03 0.95 0.56 0.14 0.11 0.07 0.22
占少数民族人口比例(%) --- 39.57 32.16 16.26 5.98 2.80 1.64 0.41 0.32 0.21 0.64

全国重点文物保护单位

 • 热水墓群
 • 塔温搭里哈遗址
 • 塔里他里哈遗址
 • 青藏公路建设指挥部旧址(将军楼)

教育

外部链接

注释

 1. ^ 含原属玉树州,由格尔木市代管的唐古拉山镇面积46,850.26平方公里。

参考文献

 1. ^ 文国栋 简历. 人民网地方领导资料库.
 2. ^ 海西州新一届人大主任、副主任、秘书长名单(主任元宁). 中国经济网.
 3. ^ 孟海 简历. 人民网地方领导资料库.
 4. ^ 李科加当选海西蒙古族藏族自治州政协主席. 新华网.
 5. ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
 6. ^ 海西蒙古族藏族自治州统计局. 《海西统计年鉴2010》. 2011年11月.第二次全国土地调查数字)
 7. ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年8月. ISBN 978-7-5037-7130-9.
 8. ^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
 9. ^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
 10. ^ 海西蒙古族藏族自治州统计局. 《海西蒙古族藏族自治州2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
 11. ^ 青海省统计局、青海省第六次人口普查办公室. 《青海省2010年人口普查资料》. 中国统计出版社. 2012年6月. ISBN 978-7-5037-6521-6.

本页面最后更新于2019-11-01 21:15,查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器